Informații Publice


I. Prezentare cadru institutional 

 

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

• Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

• Legea nr. 227/2015 consolidata privind Codul fiscal

• Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

• Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

• Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului • Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

1.2 Conducerea

1.3 Regulament de organizare și funcționare

1.4 Organigrama instituției

1.5 Carieră

 

 

• Anunț concurs - post Secretar Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu

• Rezultat final

 

Anunț concurs

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu - post Referent Resurse Umane

• Rezultate interviu - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

• Rezultate finale - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

Anunț concurs Director Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor - post Director Artistic

• Rezultate proba scrisă - post Director Artistic

• Rezultate interviu - post Director Artistic

• Rezultat final - post Director Artistic

• Anunț concurs Referent Achiziții Publice

• Rezultatele selecției dosarelor - post Referent Achiziții Publice

Barem proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate interviu - post Referent Achiziții Publice

• Rezultat final - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate concurs

 

 

 

 

1.6 Programe și strategii

1.7 Rapoarte și studii

 1.7.1 Rapoarte

 • Raport Audit 2015

 1.7.2 Studii

 

II. Informații de interes public

 

2.1 Solicitări

 

• Legea nr. 544/2001 

• HG nr. 123/2002

 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

 

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2016

Execuție bugetară - venituri 31.12.2015

Execuție bugetară - venituri 30.06.2016

Execuție bugetară - venituri 30.09.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 31.12.2015

Execuție bugetară - cheltuieli 31.03.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.06.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.09.2016

 

2.4 Bilanț

 

Bilanț 31.12.2015

Bilanț 30.06.2016

Bilanț 30.09.2016

 

2.5 Achiziți publice

Caiet de sarcini - privind atribuirea contractului de achizițe publica servicii de reevaluare

• Caiet de sarcini - coloana pluviala

Caiet de sarcini - renovare ateliere croitorie

Caiet de sarcini - renovare hol centrală termică 

Caiet de sarcini - curațenie - decembrie 2016

 

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

2.8 Formulare tip

 

• Formular de solicitare Legea nr. 544 din 2001

• Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ

• Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen

 

III. Contact

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11

200585, Craiova, Dolj, România

 

E-mail: secretariat@tncms.ro

Website: www.tncms.ro

Tel: 0251.416.942

Fax: 0251. 414.150

 

 

- Relații cu presa

- Programul de functionare al  instituției

- Audiente Manager

- Formular petiții

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                         

                                                                       

                                                                

 


◾ Fişiere
RegulamentdeOrdineInterioara.pdf ROFTNMSiunie2013doc.pdf categoriidedocument Listainformatiilordeinterepublic.pdf BILANT2014.pdf CaietdesarciniOLUNALATARA.pdf Caietdesarcinicuratenie2016.pdf OrganigramaTNC.pdf Rezultateconcurs17.10.2016.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf RaportanualAudit2015.pdf AudienteManager.pdf Bilant31.12.2015.pdf Bilantla30.06.2016.pdf Bilant30.09.2016.pdf BVC2015.pdf BVC201614.10.2016.pdf Contexecutievenituri31.12.2015.pdf ContexecutieVenituri30.06.2016.pdf ContexecutieVenituri30.09.2016.pdf Contexecutiecheltuieli31.12.2015.pdf ContexecutieCheltuieli31.03.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.06.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.09.2016.pdf AnuntConcursDirectorArtistic.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf ModeldereclamațieadministrativăI-raspunsnegativ.pdf ModeldereclamațieadministrativăII-nus-araspunsintermen.pdf drepturilorsalarialeșitipuriledebeneficii.pdf AnunțConcursReferentAchizițiiPublice.pdf ListaPersonaluluiCuFunctiiDeConducere.pdf formularpetiții.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarcini-AchizitiePublicaServiciiDeRevaluare.pdf RezultateInterviu.pdf RezultatFinal.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf Caietdesarcinicoloanapluviala.pdf Barem.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarciniRenovareAteliereCroitorie.pdf Rezultateinterviu.pdf Rezultatfinal.pdf CAIETDESARCINIRENOVAREholcentralatermica.pdf CaietdeSarciniCuratenieDec2016.pdf AnuntConcurs.pdf ROF-TNCMS2016.pdf RezultateleSelecțieiDosarelor.pdf OrganigramaTNC2016.pdf RezultateProbaScrisa.pdf RezultateInterviu-postreferentresurseumane.pdf RezultateInterviu.pdf RezultateFinale24.02.pdf AnuntConcurs-SecretarArtistic.pdf FisadeParticipareTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf RegulamentTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf Rezultateselecțiedosare.pdf RezultateProbaScrisa-secretarartistic.pdf RezultateInterviu-secretarartistic.pdf Rezultatfinalsecretarartistic.pdf

Noutați

 • OPEN-CALL 11plus1/independent/contemporan ...
  Spectacolele vor avea loc la sala I.D. Sîrbu în stagiunea 2017/2018. Vă rugăm să ne transmiteți filmarea spectacolului și alte informații relevante la adresa pr@tncms.ro Data limită pentru primirea aplicațiilor: 15.08.2017 Pentru a verifica detaliile tehnice ale sălii vă rugăm să consultați planul tehnic și de lumini: http://tncms.ro/tehnic.php Vor fi selectate 6 spec ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  THEATER NETWORKING TALENTS Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori prima ediție (Craiova, 28 iun.-1 iul. 2017)   Juriul festivalului format din domnii Serge Rangoni – președintele juriului, Erwin Simsensohn – regizor, Dragoș Alexandru Mușoiu – regizor și doamnele Lia Dogaru – scenograf, Corina Constantinescu - teatrolog și Alina Epîngeac – critic de teatru, ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  THEATER NETWORKING TALENTS Craiova / 2017 International Young Theatre Director Showcase festival internațional al tinerilor regizori prima ediție (28 iun.- 1 iul. 2017)   Marți, 27 iunie 2017 ·         ora 12:00 - conferință de presă ·         ora 19:00 / T.N.C. - Sala Ion D.Sîrbu „Profu de religie”, de Mihaela Michailov, regia Bobi Pricop ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori prima ediție (Craiova, 28 iun.-1 iul. 2017)     Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova lansează prima ediție a Festivalului  Internațional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS, între 28 iunie - 1 iulie 2017. Alături de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, organizatori ai acestui festival su ...
 • Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori ...
  THEATER NETWORKING TALENTS INTERNATIONAL YOUNG THEATRE DIRECTOR SHOWCASE Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori prima ediție (Craiova, 28 iun.-1 iul. 2017)     Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova în parteneriat cu Departamentul de Arte al Universității din Craiova lansează deschiderea înscrierilor pentru prima ediție a Festivalului  Internațio ...
 • Teatrul Național „Marin Sorescu” Crai ...
   Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova anunță rezultatele concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ediția a VII-a, 2016. La această ediție au participat unsprezece proiecte. Juriul constituit din experți și profesioniști ai TNC a propus în faza finală trei proiecte cu șanse reale de a fi puse în scenă:„Monstrul Nisipurilor” de Csaba Székely, ...
 • ATELIER DE STORYTELLING ÎN CADRUL PROIECTULU ...
  ATELIER DE STORYTELLING ÎN CADRUL PROIECTULUI SMARTELIER       Tot mai puțin timp liber, dependența de gadget-uri și internet determină mulți părinți să rateze din bucuria de a construi povești împreună cu copilul sau copiii. Primim povești gata imaginate de cineva, e rapid și nu necesită un efort prea mare, nici din partea copilului, nici din partea părintelui. Atel ...
 • Concursul de proiecte pentru tineri regizori și s ...
  Dezbaterile privind câștigătorul CONCURSULUI DE PROIECTE pentru TINERI REGIZORI și SCENOGRAFI ROMÂNI, lansat de Teatrul Național „Marin Sorescu”, ediția a VII-a, 2017, au ajus în faza finală. Din motive care țin de definitivarea bugetului instituției, ne vedem nevoiți să amânăm anunțarea proiectului câștigător. ...
 • Proiectul P3M5 ...
    Proiectul Plurality of Privacy in Five-Minute Plays (P3M5) (Pluralitatea Intimității în Piese de Cinci Minute) este un proiect teatral transatlantic despre importanța intimității. 15 teatre (zece din UE și cinci din SUA) colaborează cu Institutul Goethe din Washington pentru a explora întrebarea centrală ”Ce înseamnă pentru voi viața privată în era digitală?” Teatrele au ...
 • Concursul „Cea mai buna piesa romaneasca a a ...
  Uniunea Teatrala din Romania – UNITER anunta ca editia 2016 a Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului” primeste piese de teatru pentru inscrierea in competitie pana la data de 30 ianuarie 2017 (data postei).   Autorii vor trimite piesele prin posta sau prin depunere individuala la Secretariatul UNITER in format electronic (salvate pe un CD, nu prin e-mail ...
 • Cealaltă Țară ...
  CEALALTĂ ȚARĂ este o adaptare după trei romane de Herta Müller: Călătorie într-un picior şi Omul este un mare fazan pe lume, Încă de pe atunci vulpea era vânătorul. Regie şi scenariu dramatic: Alexandru Istudor Scenografie: Francesca Cioanca Cu Romanița Ionescu, Adrian Andone, Ștefan Cepoi, Gabriela Baciu, Marian Politic, Corina Druc, Vlad Udrescu, Raluca Păun. Cealaltă ...
 • SMARTELIER – Modul nou la Teatrul Naţional ...
  SMARTELIER – Modul nou la Teatrul Naţional Atelier de tehnica și arta vorbirii și bune maniere aplicate   Personalitatea şi identitatea noastră în faţa celorlalți, în viaţa de zi cu zi, se definesc după două elemente esenţiale: imaginea vizuală şi limbajul, exprimarea. Prima impresie pe care o faci are un impact major asupra imaginii pe care și-o conturează ceilalți d ...
 • CONCURSUL De PROIECTE Pentru TINERI REGIZORI Și S ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” lansează concursul de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ajuns la cea de-a VII-a ediție, 2017. Proiectele câștigătoare ale edițiilor anterioare au fost: 1. „Conu’ Leonida față cu reacțiunea” de I.L.Caragiale, regia Diana Dragoș, scenografia Adriana Dinulescu; 2. proiectul „Photoshop”, text și regie Catinca Drăgănesc ...
 • SMARTELIER Teatreliere pentru copii, adolescenți, ...
  Perioada de înscriere la Atelierele de teatru SMARTELIER s-a încheiat. Mulţumim tuturor celor care au răspuns afirmativ invitaţiei noastre şi îi anunțăm că, începând cu data de 22 octombrie, vor fi alături de profesorii noştri la cursuri. Programul complet al grupelor, orele și locul de desfășurare a atelierelor vor fi comunicate fiecărei persoane telefonic, dar și pe site  ...
 • SMARTELIER / TEATRELIERE ...
  SMARTELIER Teatreliere pentru copii, tineri, adolescenţi şi pasionaţi   Pentru toţi iubitorii de teatru, pentru copii, părinţi şi nu numai, am conceput  … teatrelierele !   Ce sunt teatrelierele? Ateliere de teatru care îți stimulează creativitatea, exersează imaginaţia şi spontaneitatea, dezvoltă spiritul critic, încrederea şi lucrul în echipă. Participan ...
 • Bobi PRICOP a luat Premiul pentru Regie la FITO 20 ...
  Bobi PRICOP a luat Premiul pentru Regie la FITO 2016   Bobi Pricop a luat Premiul pentru Cea mai bună regie la Festivalul Internațional de Teatru de la Oradea, 2016, pentru regia spectacolelor „O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții”, după un roman de Mark Haddon, de la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, București și „Iluzii”, de Ivan Vîrîpaev, de la Tea ...
 • Actrița Gina Călinoiu apreciată în presa ...
  Actrița Gina Călinoiu apreciată în presa franceză la Festivalul Villerville 2016   Ne bucurăm să facem cunoscut demersul artistic recent al actriței Gina Călinoiu, de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova – participarea excepțională la Festivalul Villerville, Franța (2-4 sept. 2016), cu spectacolul Mâine totul se va sfârși (I), inspirat din romanul Jucătorul ...
 • SpectActor nr 1 (31) Mai - August 2016 ...
  A apărut numarul 1 (31) al revistei SpectActor. Va invităm să îl deschideţi accesându-l aici. Lectură plăcută! ...
 • NEWSLETTER ...
  Am creat secțiunea NEWSLETTER! Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre evenimentele și spectacolele Teatrului Național din Craiova abonați-vă la newsletter-ul nostru și veți primi direct în e-mail tot ce aveți nevoie să știți despre cele mai importante evenimente de pe scena culturală a Craiovei.   Ce trebuie să faceți: 1. Scroll down pe pagina principal ...
 • Regulament organizare spaţiul IA TE UITĂ! ...
  Regulament de organizare și selecție de proiecte și evenimente culturale pentru tineri artiști în spațiul TNCMS “Ia te uită” 1.    Dispoziţii generale Prezentul regulament stabileşte principiile şi procedurile de organizare ale evenimentelor culturale ce urmează a se desfășura în spațiul “Ia te uită!” Spațiul face parte dintr-o instituţie publică de cultură ...
 • Teatrul Național ”Marin Sorescu” Crai ...
    Ce este Inter Gate Europe? Inter Gate Europe este scoala marketingului si a comunicarii cu oamenii. Colegii nostri invata nu doar tehnici perfecte de negociere, ci au capacitatea de a lua cele mai bune decizii in orice situatie intalnita. Credem in faptul ca titlurile si pozitiile nu spun multe despre calitatile de lider a unei persoane si liderii sunt caracterizati mai degraba de catre val ...