TREPTELE UNIRII

24

January

Spectacol de poezie românească dedicat făuririi României Mari şi desăvârşirii Unităţii Naţionale

Recital al actorului Emil Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova

Scenario: EMIL Boroghină

Directed by: Alexandru Mâzgăreanu

Set design: Dan Adrian Ionescu

Music: Alexandru Suciu

Calendar

This show is currently not available.

LIRICA POPULARĂ                                                                              TUDOR ARGHEZI

GRIGORE ALEXANDRESCU                                                                  OCTAVIAN GOGA

ANDREI MUREŞANU                                                                              VASILE VOICULESCU

DIMITRIE BOLINTINEANU                                                                      ALEXE MATEEVICI

ALECU RUSSO                                                                                        VICTOR EFTIMIU

VASILE ALECSANDRI                                                                             MIRCEA RĂDULESCU

MIHAI EMINESCU                                                                                    ARON COTRUŞ

ALEXANDRU MACEDONSKI                                                                  EUSEBIU CAMILAR

ALEXANDRU VLAHUŢĂ                                                                          EUGEN JEBELEANU

DUILIU ZAMFIRESCU                                                                              GEO DUMITRESCU

PETRE DULFU                                                                                          NICOLAE TĂUTU

ALEXANDRU DAVILA                                                                              ALEXANDRU ANDRIŢOIU

GEORGE COŞBUC                                                                                  NICOLAE LABIŞ

DIMITRIE ANGHEL                                                                                   MARIN SORESCU

ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF                                                                      CEZAR IVĂNESCU

ADRIAN PĂUNESCU

 

Spectacolul de poezie TREPTELE UNIRII, dedicat Centenarului făuririi României Mari şi desăvârşirii Unităţii noastre naţionale, îşi propune să surprindă sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă problemă a existenţei neamului românesc timp de peste două milenii, unitatea lui deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia existenţei noastre.

Scenariul aduce în prim plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei poporului român reprezintă în fapt trepte ale făuririi Marii Uniri şi Statului naţional unitar român.

Înfăptuirea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918 este rezultatul năzuinţelor şi luptelor milenare ale strămoşilor noştri pentru apărarea acestui pământ şi a libertăţii lui, din perioada regelui Decebal, a Daciei traiane, a etnogenezei poporului român şi a formării limbii române, a rezistenţei şi statorniciei în faţa migraţiei popoarelor venite dinspre răsărit de soare, a apariţiei Moldovei, Ţării Româneşti şi Transilvaniei, a existenţei unor voievozi, iubitori de neam şi ţară, a unor conştiinţe precum Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, înfăptuitorul unităţii naţionale a românilor de la 1600, a lui Constantin Brâncoveanu, păstrătorul de credinţă, martirilor Horia, Cloşca şi Crişan, Tudor Vladimirescu, a paşoptiştilor înnobilaţi de idealurile unioniste exprimate pe Câmpia de la Blaj şi la Izlaz, a lui Avram Iancu şi Nicolae Bălcescu, a celor care au realizat Unirea Moldovei cu Ţara Românească de la 1859 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a celor care au luptat pentru câştigarea Independenţei în războiul din 1877, a lui Mihai Eminescu, conştiinţă deplină a Unirii neamului românesc, a eroilor de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz din Primul Război Mondial, a sacrificiului acestora pentru neam şi pentru rege.

Unirea de la Alba Iulia din anul 1918 a marcat încheierea procesului de formare a statului naţional unitar român şi intrarea într-o nouă eră.

Ultima parte a recitalului este dedicată celor 100 de ani care s-au scurs de la Marea Unire, semnificaţiei sale, celor mai importante momente ale frământatei noastre istorii din perioada interbelică şi cea postbelică, ale perioadei comuniste, încărcată de contradicţii şi umbre, dar şi deloc liniştitei perioade scurse de la Revoluţia din Decembrie 1989 şi până astăzi, în care libertatea dobândită cu atâtea sacrificii, în special cele ale tinerilor, nu a izbutit încă să ducă la armonia, la unitatea atât de dorită şi necesară nouă, tuturor, ideal şi deziderat al celor care au luptat şi s-au jertfit pentru realizarea Unirii.