logo Teatrul National Marin Sorescu
Harta Teatrul National Marin Sorescu

CĂLĂTORIA LUI DANTE – TEATRUL POESIS

Sala Amza Pellea

21

mai

după Divina Comedie, de Dante Alighieri (*realizat cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la moartea lui Dante – 14 sept. 1321)

Traducerea: Eta Boeriu

Recital al actorului Emil Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova

Scenariul: Emil Boroghină și Alina Hiristea

Regia artistic și ilustrația muzicală: Alina Hiristea

Consultant literar: Radu Aldulescu

Editare și concept video: Ciprian Duică

Regia tehnică: Cristian Petec

Data premierei: 28 mai 2021 la Sala Amza Pellea a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova

Inspirat de Divina comedie, la 700 de ani de când continuă să fascineze iubitorii de literatură din întreaga lume, Călătoria lui Dante este un recital extraordinar al actorului Emil Boroghină. Programul Teatrul Poesis, susținut de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și de Teatrul Nottara, în parteneriat, se dedică, în acest an, Anului Dante, aducând în centrul vieții noastre, pentru o oră și un sfert, întrebările esențiale puse de pandemie, întoarcerea spre sine la care cu toții am fost îndemnați, forțați, poate, de împrejurări, să recurgem. Criticul George Banu afirmă: „La Emil Boroghină, ceea ce captivează e o sonoritate de violoncel /…/: în spatele versurilor identificăm discreția subtil modulată a unui interpret ce se expune în toată umanitatea sa ! Recitalul e și o radiografie afectivă.” Astfel că textul minunat al lui Dante Alighieri va urca scena Teatrului Nottara și al Teatrului Național din Craiova, sub forma teatrului de poezie, în interpretarea actorului Emil Boroghină.

În esență, Divina Comedie nu este altceva decât mirifica poemă a iubirii infinite și a durerii de patrie. Nimeni nu și-a idolatrizat mai mult patria ingrată, dar totdeauna adorată, ca Dante Alighieri, pasionat cântăreț al magnificelor ei frumuseți, care o înscriu între minunile planetei Terra, ori al glorioasei ei istorii trecute. Nimeni nu a deplâns-o mai profund pentru nenorocirile-i prezente. Acest glas puternic de italienitate, adăugat frumuseților armonice ale poemei, a făcut din Divina Comedie o poemă națională și universală în același timp.” – Alexandru Balaci

Fragmente din cronici:

  • „Emil Boroghină reușește pe scenă, în timp real, sincron, ceea ce Tarkovski a săvârșit în film, cu ajutorul montajului: să intre în Zonă, în Spațiu, să-l locuiască, pentru a suspenda Timpul și a oferi acea clipă de Iubire, Nădejde și adevăr. Această ipostază a Credinței este, La Emil Boroghină, o călătorie cum greu se mai poate închipui. (…) Am fost martorii unei rugăciuni murmurate, nestrigate, fără emfază, un soi de transgresiune a planurilor și lumilor perceptibile. Ce text și câtă mărturisire despre sine, câtă încărcătură care plasează actul artistic al maestrului Boroghină în zona miracolului, divinului! (…) Emil Boroghină se sacrifică, în consecință, precum un martir, devenind din Artist un Preot, un sacerdot și nu în ultimul rând, o călăuză.” (Florentin Streche – Emil Boroghină și „călătoria” spre lumea (sa) dantescă / revista Regal Literar, 7 iunie 2021)
  • „Odată cu estomparea luminilor sălii de teatru, s-au stins și șoaptele iar scena a devenit, pentru mai bine de o oră, asemeni unui templu în care sacerdotul, ținând strâns în mâini Cartea, a cuprins pe toți cei prezenți în farmecul oficierii. Cartea este, de altfel, un simbol prezent în toate recitalurile lui Emil Boroghină. (…) Versurile curgeau line sau învolburate, duioase sau aprige, transportându-i pe toți în călătoria prin cânturile lui Dante. (…) Din patosul cu care se dăruie menirii sale răzbat vasta sa cultură, iubirea pentru ceea ce va să dăinuie etern și, mai ales, dorința de a transmite, din marea poezie, tuturor celor care vor să nu uite, celor care vor să afle, celor care vor să se pătrundă de inefabil, de frumusețe, de noblețe, de ceea ce înalță și transcende.” (Iolanda Mănescu – Dante 700 / revista Mozaicul, 6-7 / 2021)
  • „Emil Boroghină și-a topit, îmi pare, neobosita-i memorie, în sunetele aurifere ale versului oferind spectactorilor săi fideli, spectacole de … colecție. Una singulară, la rândul ei, ce se va revărsa ca o binecuvântare meritată, în proiectul său visat de o viață, cel al unui Teatru poetic. În sfârșit, împlinit sub marca … POESIS. (…) Emil Boroghină nu iubește emfaza, atât de proprie creației actoricești, ignoră exuberanța, gestica împinsă spre spectaculosul gratuit al retoricii de bulevard, recitalurile sale se pliază pe acustica secretă a silabei, a cuvântului și a versului în cea mai naturală îngemănare.” (George Popescu – Divina călătorie dantescă într-un mirabil spectacol teatral – Emil Borogină sub vraja Poeziei /revista Mozaicul, 6-7 / 2021)

Calendar

Momentan acest spectacol nu este disponibil.