Director artistic
Director General Adjunct
Director Economic – Marketing
Director Tehnic
Șef Serviciu Dramaturgie
Șef Serviciu Actori
Șef Serviciu Promovare și Marketing
Șef Serviciu Administrativ
Secretar literar
Secretar Artistic
Secretar literar
Șef Birou Juridic - Resurse Umane
Șef Birou Financiar Contabil
Responsabil Achiziții Publice
Auditor Public Intern