Informații Publice

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

1.2 Conducerea

 

1.3 Regulament de organizare și funcționare

 

1.4 Organigrama instituției

 

1.5 . C.C.M.

 

1.6 Regulament intern

 

1.7 Carieră

Anunț concurs

 

1.8 Programe și strategii

Rapoarte și studii

1.9.1 Rapoarte

Rapoarte de activitate

• Raport de activitate 2020

• Raport de activitate 2019

• Raport de activitate 2018

• Raport de activitate 2017

• Raport de activitate 2016

 

Rapoarte de audit

• Raport Audit 2019

• Raport Audit 2018

• Raport Audit 2017

• Raport Audit 2016

RAPORT EVALUARE LEGEA 544-2001

1.9.2 Studii

 

2.1 Solicitări

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

Anul 2020

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020
• Execuție bugetară pe anul 2020
• Bilant anul 2020

Anul 2019 

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019
• Execuție bugetară pe anul 2019
• Bilant anul 2019

Anul 2018

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018
• Execuție bugetară pe anul 2018
• Bilant anul 2018

Anul 2017

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2017
• Execuție bugetară pe anul 2017
• Bilant anul 2017

 

2.5 Achiziții publice

 

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

 

2.8 Formulare tip

 

3. Concursuri