Informatii Publice

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

• Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

• Legea nr. 227/2015 consolidata privind Codul fiscal

• Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

• Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

• Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului

• Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1.2 Conducerea

1.3 Regulament de organizare și funcționare

1.4 Organigrama instituției

1.5 Carieră

Anunt Concurs: ​

– Anunț concurs – Director general adjunct gradul II 

– Anunț concurs – post Muncitor Formație Tehnică și logistică scenă; Operator sunet; Muncitor calificat (electrician)

– Rezultate selectie dosare

– Regizor scenă (MG) treapta I în cadrul compartimentului Regizorat scenă – 1 post

– Muncitor calificat (lăcătuș mecanic) treapta I în cadrul compartimentului Situații de urgență – 2 posturi

– Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (electrician iluminare scenă) treapta I în cadrul Formației Tehnică și logistică scenă– 1 post

– Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (croitor) treapta I în cadrul Serviciului Producție – 1 post

– Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (lăcătuș mecanic) treapta I în cadrul Serviciului Producție – 1 post

– Recuziter treapta I cadrul Formației Tehnică și logistică scenă – 1 post

– Șef birou gradul II cadrul Biroului Juridic-resurse umane – 1 post

– Director general adjunct gradul II – 1 post

​- Rezultate selectie Dosare

– Rezultate proba scrisă

– Rezultate finale

• Anunț concurs – post Actor & Șef serviciu artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba practică și proba scrisă

• Rezultate finale

• Anunț concurs – post Secretar Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu

• Rezultat final

• Anunț concurs

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu – post Referent Resurse Umane

• Rezultate interviu – post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

• Rezultate finale – post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

• Anunț concurs Director Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor – post Director Artistic

• Rezultate proba scrisă – post Director Artistic

• Rezultate interviu – post Director Artistic

• Rezultat final – post Director Artistic

• Anunț concurs Referent Achiziții Publice

• Rezultatele selecției dosarelor – post Referent Achiziții Publice

• Barem proba scrisă – post Referent Achiziții Publice

• Rezultate proba scrisă – post Referent Achiziții Publice

• Rezultate interviu – post Referent Achiziții Publice

• Rezultat final – post Referent Achiziții Publice

• Rezultate concurs

1.6 Programe și strategii

1.7 Rapoarte și studii

1.7.1 Rapoarte

• Raport Audit 2015

• Raport Audit 2016

• Raport de activitate 2016

• Raport de activitate 2017

Anexa A2 – repartizare trimestre finala 2016

Anexa A2 – fila plan finala 2016

Anexa voluntari

• Raport de activitate 2018

1.7.2 Studii

2.1 Solicitări

• Legea nr. 544/2001 

• HG nr. 123/2002

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2016

• Buget aprobat pe anul 2017

• Execuție bugetară – venituri 31.12.2015

• Execuție bugetară – venituri 30.06.2016

• Execuție bugetară – venituri 30.09.2016

 Execuție bugetară – cheltuieli 31.12.2015

• Execuție bugetară – cheltuieli 31.03.2016

• Execuție bugetară – cheltuieli 30.06.2016

• Execuție bugetară – cheltuieli 30.09.2016

• Execuție bugetară – ianuarie 2017

 Execuție bugetară – februarie 2017

• Execuție bugetară – martie 2017

• Execuție bugetară – aprilie 2017

• Execuție bugetară – mai 2017

• Execuție bugetară – iunie 2017

• Execuție bugetară – iulie 2017

• Execuție bugetară – august 2017

• Execuție bugetară – septembrie 2017

• Execuție bugetară – octombrie 2017

• Execuție bugetară – noiembrie 2017

• Buget final 2017

2.4 Bilanț

• Bilanț 31.12.2015

• Bilanț 30.06.2016

• Bilanț 30.09.2016

• Bilanț 31.03.2017

• Bilanț 30.06.2017

2.5 Achiziți publice

• Caiet de sarcini – privind atribuirea contractului de achizițe publica servicii de reevaluare

• Caiet de sarcini – coloana pluviala

• Caiet de sarcini – renovare ateliere croitorie

• Caiet de sarcini – renovare hol centrală termică 

• Caiet de sarcini – curațenie – decembrie 2016

• Caiet de sarcini – biblioteca 2018

• Caiet de sarcini – pentru licitaţia de închiriere a unei suprafeţe utile destinate amplasării unui automat de cafea

• Caiet de sarcini – bar mobil

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative – martie 2018 

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative – septembrie 2018

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative  – martie 2019

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative – septembrie 2019

2.8 Formulare tip

• Formular de solicitare Legea nr. 544 din 2001

• Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ

• Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11

200585, Craiova, Dolj, România

 

E-mail: secretariat@tncms.ro

Website: www.tncms.ro

Tel: 0251.416.942

Fax: 0251. 414.150

 

 

– Relații cu presa

– Programul de functionare al  instituției

– Audiente Manager

– Formular petiții