Informații Publice

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

1.2 Conducerea

 

1.3 Regulament de organizare și funcționare

 

1.4 Organigrama instituției

 

1.5 . C.C.M.

 

1.6 Regulament intern

 

1.7 Carieră

Anunț concurs

Anunț rezultate selecție dosare

Anunț rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Anunț rezultate concurs


Anunț concurs 2

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Alexandru BOUREANU, manager al Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, care a obţinut, în urma evaluării finale, nota 9,86.

Anexa nr. 2-stat de funcții

O.M.C. nr. 3128_09.06.2021-aprobare regulament

Anexa nr. 3-bugete aprobate-2018-2020_compressed

invitatie TNMS depunere nou proiect

1- O.M.C. nr. 3127_09.06.2021-aprobare caiet de obiective_compressed

 

1.8 Programe și strategii

1.9 Rapoarte și studii

1.9.1 Rapoarte

Rapoarte de activitate

• Raport de activitate 2016 – 2021

• Raport de activitate 2020

• Raport de activitate 2019

• Raport de activitate 2018

• Raport de activitate 2017

• Raport de activitate 2016

 

Rapoarte de audit

• Raport Audit 2019

• Raport Audit 2018

• Raport Audit 2017

• Raport Audit 2016

Raport evaluare Legea 544/2001

1.9.2 Studii

 

2.1 Solicitări

 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

 

2.3 Buget

 

Anul 2020

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020
• Execuție bugetară pe anul 2020
• Bilant anul 2020

Anul 2019 

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019
• Execuție bugetară pe anul 2019
• Bilant anul 2019

Anul 2018

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018
• Execuție bugetară pe anul 2018
• Bilant anul 2018

Anul 2017

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2017
• Execuție bugetară pe anul 2017
• Bilant anul 2017

 

2.5 Achiziții publice

 

2.6 Declarații de avere și interese

 

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

 

2.8 Formulare tip