Informații Publice

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

1.2 Conducerea

 

1.3 Regulament de organizare și funcționare

 

1.4 Organigrama instituției

 

1.5 . C.C.M.

 

1.6 Regulament intern

 

1.7 Carieră

Anunț concurs iluminist scenă

Anunț privind amânarea probelor

Anunț rezultate proba practică

Anunț rezultate proba interviu


Anunț concurs auditor și sufleor

Anunţ rezultate interviu

Rezultate proba scrisă și practică

Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea posturilor

Rezultate concurs sufleor si auditor

Anunț rezultate selecție dosare


Anunț concurs

Anunț rezultate selecție dosare

Anunț rezultate proba scrisa

Rezultate interviu

Anunț rezultate concurs


Anunț concurs 2

Rezultate concursului pentru ocuparea posturilor

Rezultatele probei de interviu

Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatele probelor scrise și / sau practice

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Alexandru BOUREANU, manager al Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, care a obţinut, în urma evaluării finale, nota 9,86.

Rezultat analiză proiect management

Anunț susținere proiect management

Anexa nr. 2-stat de funcții

O.M.C. nr. 3128_09.06.2021-aprobare regulament

Anexa nr. 3-bugete aprobate-2018-2020_compressed

invitatie TNMS depunere nou proiect

1- O.M.C. nr. 3127_09.06.2021-aprobare caiet de obiective_compressed

 

1.8 Programe și strategii

1.9 Rapoarte și studii

1.9.1 Rapoarte

Rapoarte de activitate

• Raport de activitate 2016 – 2021

• Raport de activitate 2020

• Raport de activitate 2019

• Raport de activitate 2018

• Raport de activitate 2017

• Raport de activitate 2016

 

Rapoarte de audit

• Raport Audit 2019

• Raport Audit 2018

• Raport Audit 2017

• Raport Audit 2016

Raport evaluare Legea 544/2001

1.9.2 Studii

 

2.1 Solicitări

 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Decizie privind organizarea și desfășurarea activității de spectacol

2.3 Buget

 

Anul 2020

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020
• Execuție bugetară pe anul 2020
• Bilant anul 2020

Anul 2019 

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019
• Execuție bugetară pe anul 2019
• Bilant anul 2019

Anul 2018

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018
• Execuție bugetară pe anul 2018
• Bilant anul 2018

Anul 2017

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2017
• Execuție bugetară pe anul 2017
• Bilant anul 2017

 

2.5 Achiziții publice

 

2.6 Declarații de avere și interese

 

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

 

2.8 Formulare tip